Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca, Semroot Danışmanlık ve Yazılım A.Ş. (Kısaca Semroot) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. Semroot Dijital Ajans olarak hedefimiz; web tabanlı yazılım çözümleri ve dijital pazarlama hizmetleri alanında işletmelere en optimum şartlar ile destek olmaktır. Satış Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Semroot’dan web tabanlı yazılım çözümleri ve dijital pazarlama hizmetleri alanında hizmet satın alımı gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Sözleşmesi hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi satın alma işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, iletişim sayfalarımızı ziyaret etmenizi ve bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden hizmet satın alınarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul edersiniz. Dolayısı ile sitemizden hizmet satın aldığınızda, hizmetlerimiz ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, hizmeti satın alarak; hizmeti satın almadan önce;
a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini
b) Satın aldığınız ürüne ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları
c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini
d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri
e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “hizmet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

SÖZLEŞME KAPSAMI

Satın alınan hizmet paketi karşılığında Semroot, web sitesinde seçilen paketin içerisinde bulunan hizmetlerin tamamını müşteriye yine web sitesinde belirtilen sürede sunacağını taahhüt eder.    

Semroot Müşteri’nin reklam Kampanyası için e-posta ve telefon ile teknik destek vermeyi taahhüt eder. Müşteri, Semroot dijital ajans ofisinde gerçekleşmek kaydı ile aylık toplantılar talep edebilir.

Müşteri göndereceği tüm bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine Müşteri’nin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

Semroot sağladığı hizmet üzerinden Müşteri’nin internet sayfasında hukuka, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırılık teşkil eden eylemlerini tespit ettiği takdirde; tespit ettiği tarihten itibaren Müşteri’ye haber vermeksizin ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin reklamları kaldırmak veya sağladığı diğer hizmetleri durdurma/sonlandırma hakkına sahiptir. Semroot Müşteri’nin gerçekleştirdiği ticari aktivitelerin amacından ve web sayfasının içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Semroot tarafından yönlendirilecek, Müşteri’ye ait internet sayfalarının içeriğinde hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik oluşturmak; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; birbirlerinin kişisel haklarına müdahale etmek ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. Semroot bu tür içeriklerden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği internet sayfasında yayınlayan Müşteri bu durumdan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, işbu madde kapsamında düzenlenen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali nedeniyle Semroot nezdinde doğacak bilcümle doğrudan ve dolaylı zararları, Semroot’un ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Semroot , Müşteri’ye ait internet sayfalarını önceden gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya Müşteri tarafından yapılmış sayfalar için sorumluluk almaz. Semroot Müşteri’nin sözleşmeyi yukarıda değinilen sebeplerden herhangi biri ile ihlal ettiğini veya içeriği Semroot veya kullanıcılarından herhangi birinin işine veya şahsiyetine zararlı olduğunu tespit etmesi halinde Müşteri, Semroot'un sözleşmeyi hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin tazminat, cezai şart, vs her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir bedel ödemeksizin tek taraflı olarak fesih edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Semroot Müşteri’nin tüm dijital pazarlama verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Müşteri’nin dijital ortamda hizmet satın alma aşamasında gerçekleştirdiği onayı sözleşme koşullarının kabul edildiği anlamına gelir ve sözleşme niteliğindedir.

Hizmetlerimiz ile İlgili Kanuni Şart ve Koşullar

Kural olarak, tüm hizmet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden satın aldığınız hizmetlere dair işe başladıktan sonra Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır. Müşteri, Sözleşme süresi dolmadan Müşterinin cayması sebebi ile Semroot nezdinde doğacak bilcümle zararları, Semroot’un ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder..

Kişisel bilgilerinizin Semroot Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. ile paylaşılmasını istemez iseniz, hizmeti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Sözleşmesi'ni dikkatlice okumanız gerekmektedir.

Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.

Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Semroot Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. dataları tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizin Gizlilik Sözleşmesi bölümünden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.

Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, Gizlilik Sözleşmesi kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza yazılı olarak bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya hizmet satın almayı onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile hizmeti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

Semroot Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, “Kurumsal” bölümünde yer alan “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Beyanı’nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.

Müşteri, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Semroot’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi Bırakın, Uzmanlarımız Sizi Arasın!
444 0 736SEO